Fakultní nemocnice Brno a Honeywell ILC podepsaly memorandum o porozumění

Práce v laboratoři

Chytré náplasti s mobilní aplikací pro sledování životních funkcí pacientů jsou prvním projektem v rámci memoranda, další budou následovat

Honeywell Intelligent Life Care (ILC) a Fakultní nemocnice Brno podepsaly memorandum o porozumění. Toto celosvětově první memorandum ILC představuje rámcovou dohodu o spolupráci s druhou největší nemocnicí v České republice. Obě strany budou v rámci spolupráce zkoumat příležitosti ke spolupráci na digitální transformaci napříč nemocničním prostředím. Současná fáze zahrnuje pilotní projekty, jako je například testování chytrých náplastí, chytrého komunikačního systému mezi pacientem a zdravotními sestrami a beta testování dalších technologií. Další memoranda o porozumění mezi ILC a velkými nemocnicemi budou následovat v dalších zemích.

Cílem spolupráce je pomoci Fakultní nemocnici Brno získávat a zavádět nová technologická řešení. Honeywell představí nové produkty pro pilotní projekt. Jakékoli další aktivity budou předmětem další dohody.

„Společnost Honeywell je odhodlaná řešit dnešní výzvy v oblasti zdravotnictví. Představujeme si svět, kde jsou pacienti v bezpečí a kde pečující personál může preventivně reagovat na potřeby pacientů dříve, než nastanou zdravotní potíže. Svou vizi stavíme na bohatých zkušenostech s Pokročilou technologií snímání (Advanced Sensing Technology), kterou společnost Honeywell vyvinula pro zdravotnická zařízení. Chceme zákazníky provázet celou transformací zdravotní péče,“ říká Robert Robinson, viceprezident a generální ředitel Honeywell Healthcare Solutions.

Michal Závišek, generální ředitel Honeywell Technology Solutions sídlící v Brně, dodává: „Jsme rádi, že můžeme být partnerem právě Fakultní nemocnice Brno, protože právě v Brně sídlí naše hlavní vývojové centrum ve střední Evropě. Naše chytrá řešení pomohou nemocnici v Bohunicích zůstat na špici medicínského pokroku. Jsme hrdí na to, že naše technologie jsou založené na výzkumu a práci českých inženýrů – Honeywell v České republice, zejména ve svém brněnském vývojovém centru, zaměstnává přes 2000 odborníků a vysoce kvalifikovaných techniků. Tito lidé denně vyvíjejí celosvětově používané špičkové technologie a řešení pro obory, jako je letecký průmysl nebo zdravotnické systémy.“

Přínos pro nemocnici

Spolupráce bude probíhat primárně s Interní kardiologickou klinikou, která je jedním z předních českých i světově renomovaných a uznávaných kardiologických center. Zjištění možností spolupráce na tomto oddělení bude mít přidanou hodnotu pro celou nemocnici a ukáže možnosti spolupráce do budoucna.

Přednosta kliniky doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D. k nově uzavřenému memorandu říká: „Kardiovaskulární choroby jako hlavní příčina úmrtnosti ve všech vyspělých zemích včetně České republiky vyžadují nejvyšší míru pozornosti. Spolupráci s celosvětově známou společností, jako je Honeywell, považuji za velmi důležitou. Pevně věřím, že sdílené profesionální znalosti nám všem pomohou zlepšit kvalitu péče, její výsledky i úroveň našeho myšlení.“

Vedoucí biomedicínský inženýr Ing. David Pospíšil, Ph.D. dodává: Technologie, jejich vývoj a pokročilé systémy jsou nedílnou součástí moderního zdravotnictví. Jsme velmi hrdí, že jsme iniciovali tento důležitý krok k digitálnímu rozvoji oddělení a následně i nemocnice. Spolupráce, kterou jsme se společností Honeywell zahájili, svědčí o progresivitě a odborné připravenosti biomedicínského zázemí Interní kardiologické kliniky.

Náplasti a mobilní aplikace ke sledování životních funkcí

První projekt se týká testování náplastí pro monitorování životních funkcí pacientů v reálném čase. Honeywell ILC poskytne Interní kardiologické klinice chytré náplasti a také mobilní telefony s aplikací pro příjem dat získaných prostřednictvím náplastí. Do budoucna se ILC chystá vybavit oddělení svým chytrým hlasovým a dotykovým systémem přivolání sestry, který nahradí stávající. Jde o jeden z prvních kroků směřujících ke komplexní inovaci informačních systémů v rámci nemocnice.

V návaznosti na desítky let trvající zkušenosti se systémy přivolání sester vyvinula ILC jednotný přístup ke komunikaci a spolupráci v péči. založený na chytrých řešeních. Chytrá řešení ILC pomáhají s péčí o více než milion pacientských lůžek po celém světě. ILC navrhuje řešení pro propojení nemocnic, lékařů a pacientů s cílem dosáhnout lepší spolupráce. Systém Honeywell se snadno zapojuje do IT prostředí nemocnic a pomáhá řídit klinické a ekonomické výsledky, přičemž plně vyhovuje pravidlům a předpisům týkajícím se kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů pacientů a integrity dat.

Fakultní nemocnice Brno je druhá největší nemocnice v České republice podle kapacity lůžek a největší co do počtu zaměstnanců a odborností. Poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu se současnou lékařskou vědou a poznatky na úrovni evropského významu.

Honeywell Intelligent Life Care (ILC)

Součást Honeywell Healthcare Solutions, má sídlo v Neuss v Německu a působí přímo prostřednictvím subjektů Honeywell ve Francii, Španělsku, Polsku, České republice, Číně, Singapuru, Indii a regionálním uzlu na Blízkém východě v Dubaji. Zaměstnává více než 200 různorodých talentů, profesí a specializací. Podnik vyrábí ve třech závodech umístěných v Německu, Rumunsku a Číně. Podnik vyvíjí nové produkty ve třech inovačních a inženýrských centrech v Číně, Indii a největším z nich v Brně v České republice. Po desetiletí je ILC lídrem v poskytování řešení a produktů, které zlepšují výsledky péče o pacienty, bezpečnost a zabezpečení během celé péče. Dnes ILC obsluhuje více než jeden milion pacientských lůžek po celém světě.

ILC poskytuje řešení a produkty, které zlepšují bezpečnost, pohodlí a spokojenost pacientů a umožňují hladší a efektivnější pracovní postupy pro lepší péči o pacienty. V současné době ve zdravotnictví vzrůstá potřeba bezpečné, spolehlivé a efektivní komunikace, koordinace a spolupráce. ILC integruje osvědčené špičkové technologie společnosti Honeywell a navrhuje řešení propojující nemocnice, lékaře a pacienty – špičkové komunikační technologie, chytré senzory, internet věcí, internet lékařských věcí, pokročilou vizualizaci, mobilní počítačové platformy. To vše vytváří nové funkce a inovace pro použití ve zdravotnických aplikacích, které přinášejí vynikající výkon a ekonomickou hodnotu zdravotnickým institucím po celém světě.

Honeywell Technology Solutions (HTS) Česká republika je držitelem více než 100 patentů. Technologické centrum se zaměřuje na podporu vesmírných programů EU, pracuje na projektech, jako je mise Evropské vesmírné agentury Proba-3, nebo na nové oblasti letectví včetně městské letecké mobility a elektrických letadel. Mezi další výzkum a vývoj v této oblasti, který probíhá v Brně, patří navigační a kokpitová řešení, fly-by-wire systémy, komunikační datové spoje a radarové systémy pro letadla. Dalšími oblastmi vyvíjenými a testovanými v centru HTS v Brně jsou řešení pro budovy a průmyslová zařízení, stejně jako osobní ochranné pomůcky a pokročilá řešení pro sklady. Honeywell v současnosti v České republice – ve svém areálu HTS v Brně, v závodě na výrobu leteckých komponentů v Olomouci a v kancelářích v Praze – zaměstnává přes 2000 odborníků a vysoce kvalifikovaných techniků.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *