Co je AWS: Kompletní průvodce Amazon Web Services pro podnikatele

Laptop

Objevte sílu cloudu a zjistěte, jaké možnosti nabízí Amazon Web Services. AWS je předním poskytovatelem cloudových řešení, která umožňují přístup k široké škále služeb, nástrojů a funkcí. Bez nutnosti správy vlastní infrastruktury tak můžete využívat výpočetní zdroje, úložiště dat nebo třeba databáze. Nezáleží na tom, zda jste jednotlivec, start-up nebo velká korporace, škála služeb je tak široká, že zefektivní a usnadní téměř každý typ podnikání.

Co je to AWS?

Amazon Web Services (AWS) je jedním z předních poskytovatelů cloudových řešení. Nabízí online přístup ke službám, nástrojům a funkcím, které mohou zlepšit efektivitu, škálovatelnost a konkurenceschopnost firmám i jednotlivcům. AWS je komplexní platformou umožňující využití výpočetních zdrojů, úložišť dat, databází a mnoha dalšího bez nutnosti správy vlastních fyzických serverů a síťové infrastruktury.

AWS nabízí opravdu širokou škálu možností, které můžete jako zákazník využít, ať už jste jednotlivec, start-up, malý či střední podnik nebo velký korporát. Umožňuje snadno a efektivně řešit vaše IT potřeby, od zálohování a archivace dat až po analyzování velkých objemů dat (big data). Zjednodušeně by se dalo říci, že hlavní výhodou AWS je to, že vy se můžete zaměřit na své podnikání a inovace, zatímco o správu a provoz IT infrastruktury se stará společnost Amazon.

Mezi klíčové služby patří například Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) poskytující virtuální servery s různými výpočetními kapacitami, Amazon Simple Storage Service (S3), který nabízí neomezené a spolehlivé úložiště, nebo Amazon Lambda pro spouštění aplikací v cloudu bez nutnosti spravovat a provozovat samostatné servery. Kromě toho však AWS nabízí také umělou inteligenci, analýzu dat, bezpečnostní služby a mnoho dalšího.

S rozsáhlým množstvím služeb, nástrojů a funkcí je dobré mít na paměti, že pro plné využití potenciálu AWS musíte porozumět jeho fungování. I když se společnost Amazon snaží poskytovat uživatelsky přívětivé rozhraní a podporu, je dost možné, že budete potřebovat odbornou pomoc s nastavením a optimalizací. AWS má naštěstí k dispozici rozsáhlou síť partnerů, kteří fungují ve více než 150 zemích a pomáhají zákazníkům objevit potenciál AWS a urychlit jejich cestu do cloudu.

Cloud umožňuje snadno se přizpůsobit rychlým změnám

V dnešní době podnikání z velké části stojí na tom, jak se firma nebo jednotlivec dokáže přizpůsobovat změnám. Proto jsou cloudové služby tak oblíbené. Umožňují totiž:

  1. Snadno upravit infrastrukturu a využívat zdroje podle aktuálních potřeb: Podniky tak mohou rychle škálovat svou kapacitu v případě růstu, ale také šetřit zdroje při poklesu poptávky. Navíc není nutné znát dopředu náročnost aplikace. Kdykoliv je možné využít další službu, přidat nový virtuální server nebo zvýšit kapacitu.
  2. Snížit náklady na pořízení, provoz a údržbu vlastní IT infrastruktury: Podniky nemusí investovat do fyzických serverů a infrastruktury, které vyžadují pravidelnou aktualizaci a správu. Při pronájmu navíc platí jen za zdroje a služby, které skutečně využívají. Tedy například za přenesená data, čas, po který je služba spuštěna, nebo za množství uložených dat.
  3. Rychle nasazovat nové aplikace, testovat nápady a inovovat: Podniky nemusí čekat na dodání a instalaci fyzických zařízení, což umožňuje rychlé a pružné reakce na potřeby zákazníků a změny v tržním prostředí.
  4. Snadno chránit všechna citlivá data a dodržovat regulace: Cloudové platformy mají vysoké standardy zabezpečení, včetně šifrování dat, fyzické ochrany zařízení, monitorování bezpečnostních hrozeb a dodržování přísných pravidel v oblasti soukromí a přístupových práv.
  5. Rychle rozšířit infrastrukturu napříč kontinenty: Díky globální infrastruktuře AWS, která obsahuje více než 30 regionů a 90 zón dostupnosti, je možné rychle reagovat na potřeby podnikání a rozšířit služby po celém světě.

Díky těmto výhodám mohou cloudové služby pomoci podnikům zvýšit efektivitu, rychleji inovovat a lépe reagovat na potřeby zákazníků. Pokud vás zajímá, jak AWS můžete v rámci svého podnikání využít i vy, kontaktujte StormIT:

„StormIT je tým vysoce kvalifikovaných cloudových expertů, kteří nabízejí solidní řešení pro jakýkoli typ podnikání. Cloudu se věnujeme už mnoho let a patříme mezi významné partnery AWS. Zaměřujeme se na optimalizaci nákladů, automatizaci a stabilní infrastrukturu, která poskytuje pevný základ pro technologický růst organizace.“ Nazar Špak, CCO & Partner

Nejvyužívanější služby a nástroje AWS

Seznam všech služeb Amazonu je opravdu rozsáhlý a bez problémů uspokojí potřeby každého zákazníka. Ať už chcete založit rozsáhlou platformu s on-line kurzy, nebo archivovat a analyzovat data ve velkém korporátu, AWS pro vás má řešení. Na následujících řádcích si představíme malý zlomek z toho, co AWS nabízí.

Výpočetní služby

Výpočetní služby jsou klíčovou součástí portfolia AWS. Jedná se o jedny z hlavních služeb, které zákazníci využívají a potřebují.

V podstatě jde o technologie umožňující provádět výpočetní operace na cloudových serverech místo fyzických zařízení umístěných ve firmách (on-premises). Tyto virtuální servery jsou vysoce škálovatelné a flexibilní – mohou být konfigurovány tak, aby splňovaly aktuální potřeby zákazníků. Další výhodou je také to, že v rámci cloudu mohou být výpočetní úlohy rozloženy na několik virtuálních serverů, nebo dokonce geograficky oddělených datových center. Díky tomu je možné zpracovávat bezpečně opravdu velké množství dat nebo provádět extrémně složité výpočty.

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

EC2 je služba poskytující virtuální servery v cloudu, které lze začít využívat s velkou škálou operačních systémů (Linux, Windows, macOS, …).

Jde vlastně o pronájem výpočetních zdrojů na serveru, který se nachází ve velkém datovém centru společnosti Amazon. Můžete je provozovat, instalovat na nich své aplikace a využívat je podle svých potřeb. V praxi se EC2 dá využít pro různé typy aplikací, jako jsou například webové servery, databázové servery, analytické systémy nebo kontejnerová prostředí. V současné době je také základním kamenem pro monolitické aplikace.

AWS Lambda

AWS Lambda patří do tzv. „serverless“ služeb a umožňuje spouštět kód bez nutnosti spravovat a provozovat server. Je základem pro běh mikroslužeb v AWS. Napíšete svůj vlastní kód (NodeJS, Python, …) a nahrajete ho do funkce Lambdy. Ta ho pak automaticky spustí v reakci na určité události, jako je například volání vašeho API, nahrání souboru do úložiště S3, aktualizace kódu nebo tabulky v databázi. Lambda funkce může být také spuštěna v určitý čas nebo opakovaně podle definovaného plánu.

Kontejnerizace

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Amazon Elastic Container Service (ECS) je orchestrační služba, která umožňuje snadno spouštět, spravovat a škálovat kontejnery v cloudu. Ty si můžete představit jako samostatné „balíčky“, které obsahují vše potřebné pro spuštění aplikace, včetně kódu, knihoven a nastavení. Výhodou kontejnerů je, že jsou izolované, takže problémy v jednom kontejneru nemají vliv na ostatní. Navíc jsou snadno přenosné mezi různými prostředími, což umožňuje jednoduché nasazení a migraci aplikací.

ECS funguje na základě konceptu tzv. kontejnerových instancí. Jako kontejnerovou instanci můžete zvolit AWS Fargate nebo Amazon EC2. Tyto virtuální servery jsou pak optimalizovány pro běh kontejnerů a mohou být také využity pro běh mikroslužeb.

Úložiště

Amazon S3

Amazon S3 je služba, která nabízí spolehlivé a neomezené úložiště dat v cloudu. Umožňuje ukládání a získávání libovolného množství dat, takže se dá využít pro zálohování souborů, archivaci dat, sdílení souborů nebo hosting statických webových stránek. S3 navíc automaticky data zálohuje a replikuje je mezi různými oblastmi.

Amazon Elastic Block Store (EBS)

Amazon EBS je služba poskytující blokové úložiště pro EC2 instance. V praxi si tedy EBS můžete představit jako virtuální harddisk, na kterém můžete ukládat data a spouštět aplikace. Je snadno škálovatelný a zálohovatelný.

Doručování obsahu a zabezpečení

Doručování obsahu (Content Delivery) je proces, který zajišťuje rychlé a spolehlivé zobrazení obsahu, jako jsou webové stránky, obrázky nebo videa, uživatelům po celém světě. Při otevření webové stránky nebo aplikace uživatelem se jeho zařízení připojí k serveru, který hostuje daný obsah, a pošle požadavek. Server následně odpoví a zobrazí požadovaný obsah na zařízení uživatele.

„Náš tým ve StormIT se zaměřuje na využití tzv.: Edge services od AWS – poskytujeme poradenství ohledně implementace a využití těchto služeb. U spousty našich zákazníků hraje velkou roli cena odesílání dat skrze internet z AWS infrastruktury. Tuto část jsme schopni velmi dobře optimalizovat a dosáhnout ve většině případů více než 50% snížení nákladů.“ Adam Novotný, AWS Solutions Architect

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront je CDN s globální sítí pro doručování statického i dynamického obsahu. Funguje tak, že automaticky umisťuje kopie vašeho obsahu do relativně malých datových center (PoPs) po celém světě a jakmile je zaslán požadavek na zobrazení obsahu, automaticky vybere optimální cestu pro jeho doručení uživatelům. Díky tomu se snižuje doba odezvy a zároveň se zvyšuje rychlost načítání stránek. CloudFront podporuje také nejnovější verze šifrování obsahu (TLS), což zajišťuje bezpečnost a ochranu dat.

AWS Shield

AWS Shield je bezpečnostní služba, která chrání infrastrukturu před různými druhy útoků, zejména před DDoS útoky (útoky distribuovaného odmítnutí služby). Tyto útoky se snaží zahlcovat váš server velkým množstvím požadavků s cílem přetížit ho a znemožnit uživatelům přístup. AWS Shield však takové útoky detekuje a automaticky je eliminuje, aby vaše infrastruktura zůstala dostupná a funkční pro uživatele. Tato ochrana je plně integrována s dalšími službami AWS, včetně Amazon CloudFront.

AWS WAF

AWS WAF je ochrana webových aplikací ve formě firewallu, který umožňuje přesnou kontrolu nad příchozími požadavky. Snadno tak určíte, jaká aktivita je povolena a jaká je naopak blokována. Díky tomu se můžete účinně bránit proti známým hrozbám (SQL injection, cross-site scripting), provádět filtraci požadavků na základě obsahu a dělat pokročilé analýzy. AWS WAF je možné použít s dalšími službami AWS, včetně CloudFront. Chrání vaše aplikace tím, že je implementován jako první obranná linie a efektivně filtruje tok požadavků.

Databáze

Databáze jsou strukturované soubory dat sloužící k ukládání, organizaci a správě informací. Představte si je jako digitální „skladiště“ dat, ve kterých můžete uchovávat například texty, čísla, obrázky nebo záznamy o transakcích. Databáze však neumožňují jen ukládání obrovského množství informací. Důležitý je takérychlý a spolehlivý přístup k datům a možnost získávat z nich hodnotné poznatky a analýzy.

Amazon RDS

Amazon RDS (Relational Database Service) je služba, která vám umožňuje snadno nasadit, provozovat a spravovat relační databáze v cloudu. Relační databáze jsou základním typem databázových systémů, které organizují data do strukturovaných tabulek a využívají SQL (Structured Query Language) pro manipulaci s daty. Služba poskytuje jednoduché rozhraní pro správu a konfiguraci databáze, ať už jde o škálování kapacity, zálohování dat, nebo monitorování výkonu.

Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB je škálovatelná NoSQL databázová služba, která umožňuje ukládat, indexovat a vyhledávat data v podobě klíč–⁠hodnota. NoSQL databáze se od relačních databází liší tím, že nevyžadují pevně definovanou strukturu tabulek.

Sítě

AWS nabízí mnoho služeb, které vám pomohou s budováním a správou sítí. Můžete vytvářet virtuální sítě, propojovat různé regiony, vytvářet virtuální soukromé sítě a samozřejmě také zabezpečit vaši síťovou komunikaci. Díky tomu efektivně propojíte aplikace, servery a uživatele po celém světě.

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Amazon VPC vám umožní vytvořit si virtuální síť, která je oddělena od ostatních zákazníků a veřejného internetu. Tuto službu si v podstatě můžete představit jako váš vlastní izolovaný prostor v cloudu, kde můžete vytvářet a spravovat síťové prostředí (IP adresy) a firewall pravidla pro své aplikace a služby, například EC2 instance, RDS databáze, atp.

Amazon Route 53

Route 53 je vysoce škálovatelná služba DNS, která nejčastěji propojuje internetový provoz a příslušné servery/instance hostující požadovanou webovou aplikaci.

Zjednodušeně by se dalo říci, že DNS je základní stavební blok internetu, který převádí čitelné webové adresy (např. www.příklad.cz) na IP adresy používané pro připojení k webovým serverům. Route 53 nabízí širokou škálu funkcí pro správu DNS, včetně možnosti nastavit záznamy A, CNAME, MX, TXT a další, které řídí, jak jsou vaše domény směrovány.

Další služby AWS

Amazon Web Services toho však nabízí mnohem více. V portfoliu totiž najdete také služby, které je možné využívat pro strojové učení, což je oblast umělé inteligence zaměřená na vývoj algoritmů a technik umožňujících počítačům učit se a rozumět datům. Využít můžete například Amazon Rekognition pro rozpoznávání a analýzu obrazů, Amazon Comprehend pro analýzu textu nebo Amazon Forecast pro předpovídání budoucích událostí na základě historických dat, to vše bez nutnosti investovat do vlastní infrastruktury a zdrojů.

Další velmi zajímavou oblastí, kam služby Amazonu zasahují, je například internet věcí – Internet of Things (IoT). Ten umožňuje propojení fyzických zařízení a cloudu, což umožňuje sbírat data, získat z nich cenné poznatky, automatizovat procesy, vytvářet chytrá řešení a dosáhnout tak konkurenční výhody na trhu.
Základní informace o AWS už znáte, nyní tedy nezbývá nic jiného než najít cestu, jak cloudové služby využít ve váš prospěch. Pokud vás zajímá, které řešení je nejvhodnější ve vašem konkrétním případě, kontaktujte StormIT, certifikovaného AWS partnera, a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Zdroj náhledové fotografie: Unsplash.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *